Asbest

Vroeger leek asbest een wondermateriaal: het was sterk, muurvast, eenvoudig in gebruik,… Maar nu weten we wel beter: blijkt dat het inademen van asbestvezels ontzettend schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Maar geen reden tot paniek, hier overlopen we alles omtrent asbest en hoe er mee om te gaan.

Asbest is een mineraal opgebouwd uit allemaal superfijne vezels. Asbest is een delfstof: het wordt zelfs nu nog uit rots gewonnen in asbestmijnen bijvoorbeeld zuidelijk Afrika, Brazilië en China. In België zal je het in de natuur niet terugvinden.

Asbest was zeer populair omwille van zijn goede eigenschappen: sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend én natuurlijk vooral: goedkoop. Het werd in meer dan 3500 toepassingen verwerkt!

Asbest werd al beperkt verwerkt rond 1900-1905, maar het won aan populariteit sinds 1945.

Na het aan het licht komen van het schadelijke aspect van asbest werd eind 2001 bij wet verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend materiaal te verhandelen in België.

Is Asbest schadelijk?

Asbest is enkel gevaarlijk wanneer de losse asbestvezels loskomen en worden ingeademd. Deze vezels zijn niet met het blote oog waar te nemen en komen enkel vrij, bijvoorbeeld in stofvorm, wanneer het asbesthoudend materiaal beschadigd is.

Heb je asbest ingeademd, dan is de kans op ziekte groter:

  • indien je veel asbestvezels hebt ingeademd.
  • wanneer je op meerdere momenten asbestvezels hebt ingeademd.
  • als roker.

Asbestvezels inslikken of in geval van contact met de huid zou volgens huidige inzichten niet gevaarlijk zijn. Toch was je best je handen als je asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt je het alsnog inademen van de vezels.

Hoe kan ik Asbest herkennen?

Het herkennen van de aanwezigheid van asbest in je dak of gevel laat je best aan een specialist over. Toch kan je ook zelf een controle uitvoeren.

Lees hier meer over hoe asbest te herkennen.

Hoe kan ik het best Asbest verwijderen?

Ook bij het verwijderen van asbest laat je beter een expert zijn werk doen. Ontdek hier wie bevoegd is voor het verwijderen van asbest.

Slot

Asbest kan dus zeker schadelijk zijn, maar er is geen reden tot hysterie of paniek. Asbest is enkel schadelijk wanneer de vezels worden ingeademd. En deze vezels komen enkel vrij indien het abesthoudend materiaal gebroken of beschadigd is. Heb je een vermoeden van asbest in je dak of gevel? Neem gerust contact op, een medewerker van Dakwerken Durieux staat je bij met raad en daad!

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Asbest Herkennen

Asbest is niet zichtbaar met het blote oog, daarom is het moeilijk zomaar in te schatten of er zich in jouw woning asbest bevindt. Voor gezondheidsredenen laat je deze controle best aan een expert over.

Meer info

Asbest Verwijderen

Bij het verwijderen van asbest kan je er bijna zeker van zijn dat je asbeststof zal inademen. Laat dit dus liever over aan een specialist, slechts in enkele gevallen is het bij wet toegelaten om zelf de verwijdering van asbest op jou te nemen.

Meer info

Contacteer ons

Wat houdt het werk in?
Hoe kwam je bij ons terecht?

Bekijk ons filmpje en ontdek hoe we bij Durieux graag samenwerken