Asbest Herkennen

Je hebt ongetwijfeld al van asbest gehoord. Deze schadelijke stof is kankerverwekkend en doorheen de tijd in meer dan 3500 verschillende bouwmaterialen verwerkt. Asbest is niet zichtbaar met het blote oog, daarom is het moeilijk zomaar in te schatten of er zich in jouw woning asbest bevindt. Voor gezondheidsredenen laat je deze controle best aan een expert over. Onze mensen beschikken over de juiste expertise en beschermende kledij om dit op een veilige manier te laten verlopen.

Hoe zelf asbest te herkennen?

We raden sterk af om zelf op onderzoek te gaan, wegens de kankerverwekkende stoffen maar indien je het toch zelf wil ondernemen, doe dit dan veilig.

Hier enkele mogelijkheden om te controleren op asbest:

 • Het productiejaar raadplegen

  Via het productiejaar van een bepaald materiaal kan je te weten komen of er al dan niet asbest mee gepaard is. Ook plannen, facturen, technische fiches of andere productiegegevens kunnen nuttig zijn.

  Indien het materiaal geproduceerd of geplaatst werd tussen 1945 en 2001 is de kans groot dat het asbest bevat. Bij materiaal geproduceerd tussen 1955 en 1985 kan je er zo goed als zeker van zijn.

  Over dak- of gevelbekleding bestaand uit kunstleien of golfplaten geplaatst vòòr 1990 bestaat geen twijfel: deze bevatten asbest.

  Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (staat voor New Technology).

  De golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

 • De textuur bekijken

  Je kan ook asbest herkennen aan de textuur van het materiaal, let hierbij op volgende zaken:

  • De meeste plaatmaterialen in asbestcement herken je aan hun gewafelde structuur in honinggraatvorm. In veel gevallen bestaan ze ook uit meerdere lagen.
  • Bij toepassingen in asbestcement ontstaan er vaak ‘asbestbloemen’, dit zijn witte vlekken verspreid over het oppervlak en wijzen dus op de aanwezigheid van asbest.
  • Indien het materiaal gebroken is of het oppervlak ervan verweerd, dan kan je asbestvezelbundels zelfs met het blote oog waarnemen.
 • De vlamtest uitvoeren

 • Een laatste manier om op asbest te controleren is de vlamtest: ga hierbij met een vlam over de zichtbare vezelbundels, aan een hoek of waar het materiaal gebroken is.

  Indien deze vezels enkel gloeien en dus niet in de vlam opgaan, dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet uit asbest bestaan zullen uiteenvallen of smelten.

  Opmerking: ook andere types van keramische vezels zullen bij de vlamtest enkel gloeien. Om zeker te zijn doe je dus beter beroep op een expert.

Wat te doen indien je de aanwezigheid van asbest vaststelt?

Indien je erachter komt dat er in je dak of gevel asbest aanwezig is, zou je kunnen opteren voor een renovatie. Dit is natuurlijke een hachlijke onderneming en is financiëel niet voor iedereen van de een op andere dag haalbaar.
Toch kan je volgende voorzorgsmaatregelen nemen omtrent de aanwezigheid van asbest. Asbest is in principe pas schadelijk wanneer het beschadigd is, op dit moment komen er schadelijke asbestvezels terecht in de omgeving en dit is zowel gevaarlijk voor mens als milieu.

 • Maak asbestleien/-golfplaten nooit kapot

  Breek, slijp of schuur nooit asbesthoudende leien of golfplaten, boor er niet in en gooi er niet mee.

 • Maak geen gebruik van regenwater

  Niet om je tuin mee te besproeien, om binnen/buiten te poetsenen ook niet in je wasmachine.

 • Reinig jezelf en kledij na contact met het dak

  Spoel je schoenen af als je over het dak of de dakgoot hebt gelopen. Giet het spoelwater rechtstreeks in de riolering.

 • Vermijd het belopen of het bewerken van de afdruipzone

  Dit is de plek waar het regenwater van je dak loopt.

 • Reinig je dakgoot enkel bij regen

  Verzamel het slib en gooi het veilig verpakt bij het restafval.

 • Nooit ontmossen!

  Ontmossen bij asbestdaken is omwille van gezondheidsredenen bij wet verboden! Bij het ontmossen zouden grote hoeveelheden asbestvezels kunnen vrijkomen.

 • Plaats geen zonnepanelen of overzetdaken

  Het is eveneens verboden om zonnepanelen, een overzetdak of andere constructies te plaatsen op een asbestdak of -gevel. Ook bij de werken die hiervoor nodig zijn, zullen er leien of platen hoedanook bewerkt worden. Er zal worden geboord, geslepen en genageld in het asbesthoudende dak. Daardoor kunnen de onderliggende materialen vervuild raken met asbestvezels.

Slot

Het zelf controleren op de aanwezigheid van asbest raden we om veiligheidsredenen te stelligste af. Indien je dit toch zelf wil ondernemen zorg dan zeker dat het zo veilig mogelijk gebeurt.

Schakel je toch liever een specialist in? Neem dan gerust contact op met Dakwerken Durieux, we helpen je met plezier verder en zo kan je op beide oren slapen.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Asbest

Vroeger leek asbest een wondermateriaal: het was sterk, muurvast, eenvoudig in gebruik,… Maar nu weten we wel beter: blijkt dat het inademen van asbestvezels ontzettend schadelijk kan zijn voor je gezondheid.

Meer info

Asbest Verwijderen

Ongeschonden asbest zou in principe onschadelijk moeten zijn. Maar bij het verwijderen van asbest en dus ook het neerhalen en uit elkaar halen van de asbestconstructie kan je er bijna zeker van zijn dat je asbeststof zal inademen.

Meer info

Contacteer ons

Wat houdt het werk in?
Hoe kwam je bij ons terecht?

Bekijk ons filmpje en ontdek hoe we bij Durieux graag samenwerken