Voordelen van een warm dak tegenover een koud dak

Gepubliceerd: 13-12-2018

Je wilt te weten komen wat de voordelen van een warm dak tegenover een koud dak zijn? Bij Dakwerken Durieux zijn we voorstander van een warm dak. Dat betekent dat je je dak aan de buitenkant isoleert en vervolgens afwerkt. Let wel, een warm dak is alleen mogelijk als je dakrand voldoende hoog is om te isoleren. Is dat het geval, dan zijn PIR- en PUR-platen een goede keuze. Bij een warm dak – of een isolatie aan de buitenkant – heb je nooit problemen met koudebruggen en condens, want dan houd je de warmte of de koude sowieso buiten. Isoleer je je dak daarentegen aan de binnenkant, dan botsen warmte en koude eerst op het dak, dan komen ze in de spouw terecht en dan pas botsen ze op de isolatie. Je dak wordt op die manier blootgesteld aan enorme temperatuurverschillen, en die kunnen ertoe leiden dat het hout van je dak uitzet of krimpt.

Wat is een koud dak?

Bij een koud dak plaats je de isolatie aan de binnenkant van een dak, tussen de balken van je dakconstructie. In dat geval bevindt zich een luchtspouw tussen de dakdichting en de isolatie. Die spouw moet zeker voldoende worden geventileerd. Gebeurt dat niet, dan loop je het risico op koudebruggen, condensatie én houtrot. Als vocht zich bevindt in een dakconstructie en het kan er niet uit, dan geraakt je dak gaandeweg structureel beschadigd. Een koud dak wordt eigenlijk alleen nog geplaatst als een warm dak niet mogelijk is door technische redenen, of omdat je dakrand niet hoog genoeg is.

Wat is een warm dak?

De meeste mensen kiezen doorgaans voor een warm dak. Dat bestaat uit verschillende lagen. Boven op de draagvloer – dat kunnen houten balken zijn of een gewelf –  wordt een dampremmend scherm aangebracht. Die folie biedt een zeer hoge weerstand tegen waterdamp. Daarop wordt het isolatiemateriaal geplaatst, dikwijls in de vorm van PIR- of PUR-platen. Daarop wordt de eigenlijke dakbedekking gelegd.

Voordelen van een warm dak tegenover een koud dak?

Het verschil tussen een warm en een koud dak vindt zijn oorsprong in de plaats van de isolatie. Bij een koud dak ligt het isolatiemateriaal onder het dakbeschot, bij een warm dak ligt het erboven, en hierboven ligt dan nog eens de dakbedekking. Een warm dak is dus minder gevoelig voor temperatuurschommelingen omdat het isolatiemateriaal de dakconstructie beschermt. En dat is eindelijk het allergrootste voordeel van een warm dak. Een warm dak warmt samen met de woning op, en koelt ook samen af. Het dak zet dus niet uit, maar krimpt ook niet. Nog een meerwaarde: omdat de isolatielaag naadloos en doorlopend is, komen er geen koudebruggen voor, en dus ook geen condens.

De raad van Dakwerken Durieux?

Kies in de mate van het mogelijke voor een warm dak. Komen we bij je langs om te kijken of een warm dak bij jou thuis technisch haalbaar is? Neem gerust contact met ons op.

 

© C’bon