Asbest Verwijderen

Je hebt ongetwijfeld al van asbest gehoord. Deze schadelijke stof is kankerverwekkend en doorheen de tijd in meer dan 3500 verschillende bouwmaterialen verwerkt. Asbest is niet zichtbaar met het blote oog, daarom is het moeilijk zomaar in te schatten of er zich in jouw woning asbest bevindt. Voor gezondheidsredenen laat je deze controle best aan een expert over. Onze mensen beschikken over de juiste expertise en beschermende kledij om dit op een veilige manier te laten verlopen.

Hoe kan ik asbest zelf verwijderen?

Sommige asbesttoepassingen mag je dus zelfstandig verwijderen. Hierbij zijn de juiste voorzorgsmaatregelen letterlijk van levensbelang.

 • In geval van asbest binnen een gebouw

  In binnenruimtes mag je enkel onbeschadigd hechtgebonden asbest verwijderen. Dat omvat het materiaal dat volledig intact is en er dus geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn. Hou er rekening mee dat ook tijdens het verwijderen de asbest intact moet blijven.

 • In geval van asbest buiten een gebouw

 • In de asbest zich buiten uw woning of gebouw bevindt, dan mag je zowel hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is als hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is wegnemen, zelfs als de vezels zichtbaar zijn.

  Hou er wel rekening mee dat een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat eenvoudig verder afbreekt of vergruist. De asbestvezels die dan worden ingeademd zijn schadelijk.

  U mag dus enkel beschadigd of verweerd asbest verwijderen indien

  • er niemand anders in de buurt is;
  • de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.

 • Voor asbest zowel binnen als buiten

 • De volgende asbesthoudende materialen mag je zelfstandig verwijderen, ongeacht of ze nu binnen of buiten terug te vinden zijn:

  • dichtingen of pakkingen;
  • koorden en andere geweven materialen;
  • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

  Wie mag asbest verwijderen?

  Enkel erkende asbestverwijderaars mogen gevaarlijke asbesttoepassingen verwijderen, hierbij moeten strikte veiligheidsprocedures gehanteerd worden. De verwijdering van minder risicovolle asbesttoepassingen mogen ook onder handen worden genomen door een zelfstandige via de methodiek van ‘eenvoudige handelingen’.

  Om professioneel asbest te verwijderen moet de specialist beschikken over een jaarlijks opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’. Je kan op elk moment vragen om dit attest voor te leggen.

  Experts hebben via dit attest de toestemming om naast de voor iedereen toegelaten handelingen ook volgende asbesttoepassingen te verwijderen:

  • Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal of asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het simpel gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te beschadigen of breken.
  • Asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn. Hierna is het verplicht om het desbetreffende locatie te reinigen met stofzuigers met een absoluutfilter én door middel van vochtige doeken.

  Weet dat een aannemer vooraleer hij het asbest begint te verwijderen, bij wet verplicht is om een asbestinventaris van de werkzone op te stellen of te laten opstellen. Op deze manier wordt voorkomen dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er zo schadelijke asbestvezels vrijkomen.

  Hij is ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

  FAQ:

  1) Mag ik mijn asbestdak of -gevel reinigen met hogedruk of ontmossen?

  Nee! Een astbestdak mag je in geen geval zelf reinigen! Door de druk van de hogedruksreiniger zullen de aanwezige schadelijke stoffen namelijk vrijkomen. Ook het water dat zal weglopen zal ‘besmet’ zijn met asbeststoffen en vormt dus een gevaar.

  2) Kan ik een subsidie of premie krijgen voor het verwijderen van asbest?

  Ja, het verwijderen van asbest kan hoge kosten met zich meebrengen. De Vlaamse Overheid biedt subsidies en maatregelen aan om zowel particulieren als ondernemingen te ondersteunene. Meer hierover vind je op de website van OVAM.

  3) Mag ik zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak?

  Nee! Het is bij wet verboden om zonnepanelen of andere constructies te plaatsen op een dak met asbest. Dit omdat het bouwen van de constructie de asbestonderdelen zou kunnen beschadigen en er zo schadelijke asbestvezels vrijkomen.

  Slot

  Asbest is dus best wel een gevaarlijk goedje als het vrij komt. Reden tot paniek is er niet maar probeer er toch zoveel mogelijk afstand van te nemen. Neem geen onnodige risico’s en schakel bij twijfel de hulp van een Dakwerken Durieux expert in! Contacteer ons vrijblijvend.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Asbest

Vroeger leek asbest een wondermateriaal: het was sterk, muurvast, eenvoudig in gebruik,… Maar nu weten we wel beter: blijkt dat het inademen van asbestvezels ontzettend schadelijk kan zijn voor je gezondheid.

Meer info

Asbest herkennen

Asbest is niet zichtbaar met het blote oog, daarom is het moeilijk zomaar in te schatten of er zich in jouw woning asbest bevindt. Voor gezondheidsredenen laat je deze controle best aan een expert over.

Meer info

Contacteer ons

Wat houdt het werk in?
Hoe kwam je bij ons terecht?

Bekijk ons filmpje en ontdek hoe we bij Durieux graag samenwerken