Dak- en gevelwerken: premies

Wil je investeren in dak- en gevelrenovatie? Dan kom je in aanmerking voor de renovatiepremie.

Voorwaarden renovatiepremie voor vochtbestrijding

1) Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner, mag voor aanvragen in 2017 niet meer bedragen dan:

 • 090 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per extra persoon ten laste
 • 120 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste

2) Facturen

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn
 • Je moet per categorie voor minimaal 2.500 euro (exclusief btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag je maximaal uit twee categorieën van werken facturen indienen.
 • Je mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd.
 • Voeg een kopie van je facturen toe aan je dossier.
 • Bewaar je originele facturen steeds tot je dossier volledig afgerond is.

Welke werken komen in aanmerking?

Dakwerken:

 • Afbraak bestaande dakstructuren en de vervanging ervan
 • De behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten
 • Vernieuwing van de waterdichte bedekking
 • Aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer
 • Aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, koepels en schouwen
 • Bij groendaken: de draagstructuur en de waterdichte bedekking

Gevelwerken:

 • Afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren
 • Aanbrengen gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding
 • Behandeling van muren tegen optrekkend vocht
 • Behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
 • Voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • Behandeling van de muren tegen huiszwam

Hoeveel bedragen de premies voor gevel- en dakrenovatie?

De renovatiepremie bedraagt, afhankelijk van je belastbaar inkomen 20% of 30% van het factuurbedrag, excl. btw. Er kan nooit meer dan 10.000 euro worden toegekend in totaal.

Premie dak- en gevelrenovatie aanvragen

Je kunt de formulieren voor de renovatiepremie downloaden via de website van de dienst Wonen Vlaanderen.